Jumat, 5 Juni 2020

Tantangan Pemuda Masa Kini

Manusia sebagai insan berakal memiliki beberapa fase proses kehidupan, yakni lahir, menjalani kehidupan, lalu mati. (Gesta Bayuadhy, 2015). Pada fase menjalani kehidupan ini, manusia...

Metode Kalam Qadli ‘Abd al-Jabbar AL-QADHI ‘ABD AL-JABBAR DAN ‘TEOLOGI SPEKULATIF’ (Sebuah “Eksplorasi Awal”...

“Ilmu Kalam adalah ilmu yang mempergunakan bukti-bukti logis dalam mempertahankan akidah keimanan dan menolak pembaharu yang menyimpang dalam dogma yang dianut...

Doa KH. Husein Muhammad untuk Negeri yang Damai dan Bersatu

Oleh: KH. Husein MuhammadBila segalanya telah selesai, seyogyanya kita bersyukur dan berdoa kepada Allah untuk kebaikan bersama kini dan nanti.الحمد لله والصلاة والسلام على...

Memaknai Ayat-Ayat Kulliyat (Universal) dan Juz’iyyat (Partikular)

Teks tidaklah berdiri sendiri, tetapi merupakan refleksi dari situasi peristiwa kehidupan yang nyata yang senantiasa mengalami proses perubahan dan dinamis. Setiap pendapat pikiran adalah...

Bolehkah Perempuan Haid Memegang Mushaf al-Qur’an?

Mayoritas ulama fiqh meyatakan bahwa siapapun yang sedang dalam keadaan hadats besar maupun kecil, dan belum bersuci (mandi dan wudhu), dilarang untuk...

Meneladani Ketegaran Nabi Ibrahim AS

Pada  sepuluh hari pertama di bulan Dzul Hijjah (bulan ke dua belas dalam kalender hijriyah), umat Islam disuguhi tiga “ibadah tahunan” secara bersamaan,...

Nikah Cina Buta

Dalam konteks Islam, suami isteri yang telah bercerai dengan cerai tiga dilarang melangsungkan perkawinan kembali (rujuk), kecuali mantan isteri telah melangsungkan perkawinan dengan...

KH Husein Muhammad: Homoseksual dalam Islam

Ourvoice berkesempatan mewawancarai K.H Husein Muhammad, pemimpin pondok pesantren Dar At-Tauhid Arjawinangun Cirebon, Jawa Barat. Selama ini beliau vocal dalam berbicara tentang kesetaraan...

Manusia Sebagai Makhluk Seksual

Oleh: Dr. Hc. KH. husein MuhammadManusia di samping makhluk berpikir ia juga adalah makhluk biologis-seksual seperti juga binatang. Tuhan memberinya naluri-naluri dan hasrat-hasrat seksual...

Spiritualitas Syattariyah dalam Lirik Lagu Tarling

Oleh: Abdul RosyidiGambarane wong urip ning alam dunia (Gambaran manusia hidup di dunia)Lir upama wayang kang lagi cerita (Seperti wayang yang sedang memainkan cerita)Ora daya lan ora...

Terpopuler